Նյարդաբանական և Էպիլեպտոլոգիայի Ծառայության ղեկավարԲիայնա_ՍուխուդյանԱզատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել