Ծառայության ղեկավարԳայանե Զաքարյան

 

Կրթություն

Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան (1972 - 1978)։

Նախաշրջանավարտային ինտերնատուրա (1977 -1978)։

Հետբուհական պրակտիկա (1978 - 1979)։

Մանկական վերականգնողական ծրագիր՝ Ամերիկյան կազմակերպություն “Project Hope” (1990 – 1992)։

Միչիգանի համալսարանային կլինիկա, ԱՄՆ (1991 -1992)։

Օսլոյի Համալսարան, Նորվեգիա (1996 -1998)։

 

Կոչումներ/ Նշանակումներ

Ուղեղային Կաթվածի և Զարգացման Բժշկության Ամերիկյան Ակադեմիայի Միջազգային թղթակից անդամ։

Կրթության հատուկ կարիքների փիլիսոփայության մագիստրոս։

Փորձագետ-խորհրդատու։

 

Աշխատանքային Փորձ

Պրոֆ. Միքայելյանի անվամբ վիրաբուժության կենտրոն // Մանկաբույժ (1983 - 1991)։

Հանրապետական Մանկական վերականգնողական կենտրոն // վերականգնողաբան (1992 – 1999)։

«Project HOPE» ամերիկյան կազմակերպության //վերականգնման ծրագրի համա-տնօրեն (1992 - 1995)։

Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ // դասախոս/ ասիստենտ PM & R (1993 – 2011)։

Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան // դասախոս/ ասիստենտ PM & R (2011 – մինչ այժմ)։

«ԱրԲեՍ» ԱԿ, «Արաբկիր» ԲՀ բաժանմունքն // վերականգնողական ծառայության ղեկավար (1999-ներկա)։

«Նոր Խարբերդ» մանկապատանեկան մասնագիտացված տուն // խորհրդատու (2010 – մինչ այժմ)։

«Առողջ սկիզբ ծրագիր՝ վաղ սկրինինգ և մոնիտորինգի երեխաների հետ զարգացման խանգարումներ» // ծրագրի մասնագիտական կոնտակտային անձ (2003 - 2013)։

«Օգնենք աուտիզմի սպեկտրի խանգարումներ ունեցող երեխաներին Հայաստանում» // ծրագրի մասնագիտական կոնտակտային անձ (2010 - 2013)։

«Տեխնիկական աջակցություն Թուրքմենստանում Զարգացման մանկաբուժության և վաղ հայտնաբերման և միջամտության ծառայությունների զարգացման ազգային հայեցակարգի մշակմանը և ներդրմանը» // փորձագետ -խորհրդատու (2014 - 2015)։

«Զարգացման դժվարությունները վաղ մանկության տարիներին՝ վաղ հայտնաբերում և միջամտություն Հայաստանում» // ծրագրի մասնագիտական կոնտակտային անձ (2014 - 2015)։

 

Կոնֆերանսներ/Սեմինարներ/Վերապատրաստումներ

Հավաստագրված դասընթաց «Ուսուցման դասընթաց՝ Զարգացման մանկաբուժություն»։

Հավաստագրված դասընթաց «Զարգացման մանկաբուժության վերապատրաստման ծրագրի ներածություն ԵԽ / ԱՊՀ երկրների միջազգային թիմերի համար»։

Սեմինար՝ «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /AAC/։

II Արևելյան- միջերկրածովյան հանդիպում `ուղեղային կաթվածի և զարգացման բժշկության վերաբերյալ։

Կոնֆերանս ՝ "Հասկանալ և բուժել աուտիզմով երեխաներին»։

Կոնգրես «Աուտիզմի տեխնոլոգիաները. գործիքներ, միտումներ և ցուցմունքներ»։

Ամերիկյան Ակադեմիայի (AACPDM) 72-րդ տարեկան հանդիպում։

 

Հրապարակումներ

Quality assessment model of services for children with disabilities through use of an anonymous questionnaire. European Journal of Public Health. Vol. 16, supp. 1, 2009, p.195. (S.Sargsyan, A. Poghosyan, M.Yeritsyan, G. Zakaryan, A.Babloyan)։

Զարգացման և վարքագծային մանկաբուժության հիմունքները (դասագիրք): Երևան, 2008թ., 302 էջ (Ա. Բաբլոյան, Հակոբյան Արծրունի, Գ. Զաքարյան, Ի. Թովմասյան և ուրիշներ):

Երեխաների զարգացման գնահատման և վերականգնողական ծառայությունների արդիական խնդիրները Հայաստանում: Հայաստանի մանկական բժիշկների  կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու: Երևան-2008թ., նոյեմբերի 21-22, էջ 15-17 (Ա. Բաբլոյան, Մ. Երիցյան, Գ. Զաքարյան և ուրիշներ):

“Опыт мониторинга целевой программы в сфере деятельности здравохранения” (С.Саргсян, А. Погосян, А. Баблоян, Е. Мовсесян, Г. Захарян и другие, Երևան-2008թ., նոյեմբերի 21-22:

Երեխայի զարգացում և զարգացման գնահատում: Զարգացման խանգարումներով երեխաների վաղ հայտնաբերում և վաղ միջամտության հայեցակարգ (ուսումնական մոդուլների հավակածու): Երևան-2014թ. (Ա. Բաբլոյան, Մ. Երիցյան,   Գ. Զաքարյան, Ս. Սարգսյան):

 

Պարգևներ/Պատվոգրեր

Ուղեղային Կաթվածի և Զարգացման Բժշկության Ամերիկյան Ակադեմիայի (AACPDM) օտարերկրյա թղթակից անդամ (1996)։

Ուղեղային Կաթվածի և Զարգացման Բժշկության Ամերիկյան Ակադեմիայի (AACPDM) միջազգային թղթակից անդամ (2005)։

Բժշկի ճանաչման /AMA/ մրցանակ (2018)։

 Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել