Մանկական մաշկաբանություն

Ներկայումս առանձնաացվել է նաև մանկական մաշկաբանությունը, որպես ինքնուրույն ոլորտ: Դրա մեջ են ընդգրկված գենոդերմատոզները ( բնածին իխթիոզ, բուլյոզ էպիդերմոլիզ և այլն ), բնածին անոթային և պիգմենտային նորագոյացությունները,  նորածնային և վաղ մանկական հասակին բնորոշ վիճակները և հիվանդությունները, հաճախ հանդիպող մանկական վիրուսային և բակտերիալ վարակները, որոնք ուղեկցվում են ցանավորումով, ինչպես նաև հիմնական մաշկային հիվանդությունները, որոնք ունեն ընթացքի և բուժման առանձնահատկություններ երեխաների և դեռահասների մոտ: 
Շատ կարևոր է, որ մանկական մաշկաբանը տիրապետի նաև մանկաբուժության հիմնական գիտելիքներին: 
«Արաբկիր» ԲՀ–ի մաշկաբանները  ունեն համապատասխան որակավորում և փորձ՝ երեխաների և դեռահասների հետ աշխատելու: