Համագործակցություն

«Արաբկիր» ԲՀ-ի մաշկաբաննները համագործակցում են

Բրյուսելի Բաց Համալսարանի մաշկաբանական ծառայության հետ

Ֆրանսահայ մաշկաբանների հետ: