Հիվանդանոցային
 • Տոնզիլէկտոմիա,  տոնզիլոտոմիա, ադենոիդէկտոմիա
 • Սեպտոպլաստիկա
 • Հարքթային խոռոչների  ֆունկցիոնալ էնդոսկոպիկ վիրահատություն, պոլիպների հեռացում, քրոնիկական սինուսիտների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում
 • Խեցիների ռադիոալիքային ռեդուկցիա, էլեկտրոկոագուլյացիա, վազոտոմիա Տուրբինոպլաստիկա
 • ՔԿԱ օրգանների  թարախակույտի բացահատում ընդհանուր անզգայացմամբ
 • Միրինգոտոմիա, թմբկախոռոչի շունտավորում  ընդհանուր անզգայացմամբ
 • Քթի կոտրվածքներ ՝ ռեպոզիցիա  ընդհանուր անզգայացմամբ
 • Ներակնակապճային բարդություններ (ցելյուլիտ), կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում
 • Անտրիտի և մաստոիդիտի կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում (անտրոտոմիա, մաստոիդէկտոմիա)
 • Սուր միջին օտիտ բարդացած արտագանգային բարդություններով
 • Տիմպանոպլաստիկա