Ծնողների համար
Ծնողների համար

Ընդունարան և անհետաձգելի բժշկական օգնություն բաժանմունքի բժիշկները մշակել են հանրամատչելի նյութեր` ուղղված ծնողների իրազեկվածության բարձրացմանը: