Կոլոնոսկոպիա

Կոլոնոնոսկոպիան ստամոքսաղիքային համակարգի ստորին հատվածների էնդոսկոպիան է: Հետազոտության ժամանակ վիզուալ  գնահատվում են ամբողջ հաստ աղիքի (ուղիղ աղիքից մինչև բաուգինյան փական) և զստաղու տերմինալ հատվածի լորձաթաղանթները:


Կոլոնոսկոպիայի  ընթացքում կատարվում են հետևյալ միջամտությունները.

  • բազմաստիճան   բիոպսիաներ
  •  կլիպավորում (արյունահոսության դեպքում)
  • պոլիպների հեռացում