Մեթոդական, կրթական, կազմակերպչական, գիտական  գործունեություն
 •  Մեթոդական և ուսուցողական  նյութերի հրատարակում

  Մեթոդական ձեռնարկներ  2007 թ--ից`բժիշկների,  կլինիկական օրդինատորների համար  
  1. Մալաբսորբցիայի համախտանիշը երեխաների շրջանում (2007թ., հայերեն, ռուսերեն),
  2. Ցելիակիա (2008թ, հայերեն)
  3. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսը և գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդությունը երեխաների շրջանում  (2010թ., հայերեն)
  4. Փորկապությունը երեխաների շրջանում (2011թ., հայերեն)

  Ներհիվանդանոցային ուղեցույցերի մշակում, հրատարակում 2014թ-ից բժիշկների և  կլինիկական օրդինատորների համար
  1. Գաստրոդուոդենալ հիվանդությունը երեխաների շրջանում 2. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս/Գաստրոէզոֆագեառեֆլյուքսային հիվանդությունը  երեխաների շրջանում
  3. Աղիների բորբոքային հիվանդությունները երեխաների շրջանում /Խոցային կոլիտ; Կրոնի հիվանդություն/ 

  ESPGHAN-ի միջազգային կլինիկական ուղեցույցների տեղայնացում, թարգմանություն հայերենով 2017թ-ից (հանաձայն ՀՀ ԱՆ հրամանի) և տեղադրում Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ  էլեկտրոնային կայքում` https://www.arabkirmc.am/  
  1.Ցելիակիա
  2.Ֆունկցիոալ փորկապություն
  3.Աուտոիմուն լյարդի հիվանդություն
  4. Աղիների բորբոքական հիվանդություններ; 5 Պորտո չափորոշիչներ 6. Helicobacter pylori համակցված գաստրոդուոդենալ հիվանդություն  *ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, Nutrition) Եվրոպայի մանկական գաստրոէնտերոլոգիական, լյարդաբանական, սնուցաբանական միջազգային միություն
   
 • Միջազգային  և տեղային  վարպետության դպրոցների, սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպում

1. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և հայ-շվեյցարական «Գաստրոէնտերոլոգիայի և լյարդաբանության արդի հարցերը» միջազգային սեմինար-դասընթացներ՝ 2001–2006թթ. /գարուն-աշուն/ մանկական գաստրոէնտերոլոգների, ընտանեկան բժիշկների, ռեզիդենտների համար (1 շաբաթական) պրոֆեսոր Շմերլինգի  մասնակցությամբ (Ցյուրիխի ամալսարանական մանկական հիվանդանոցի գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի նախկին ղեկավար, Շվեյցարիա)  

2. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և ESPGHAN European Eastern Summer School` Հուլիս, 2007թ. Եվրոպական Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական, հեպատոլոգիական և նուտրիցիոլոգիական միության միջազգային Արևելյան Ամառային դպրոց-կոնֆերանս մանկական գաստրոէնտերոլոգների, ընտանեկան բժիշկների, ռեզիդենտների համար: 

3. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Միջազգային Հայ - Բելգիական  կոնֆերանս՝ 2009թ.Նոյեմբեր ,Լյարդի հիվանդությունները` բժշկական և վիրաբուժական մոտեցումներե մանկական գաստրոէնտերոլոգների, լյարդաբանների, նեոնաթոլոգների,  ընտանեկան բժիշկների, վիրաբույժների, ռեզիդենտների համար:

4. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Միջազգային Հայ - Բելգիական  կոնֆերանս՝ 2013թ. Սեպտեմբեր, ,Լյարդի հիվանդություններ` բժշկական և հյուսվածքաբանական  մոտեցումներըե 

5. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Միջազգային Հայ - Շվեյցարական գաստրոէնտերոլոգիական դպրոց - սեմինարներ (1 շաբաթական)՝  2013թ. Հոկտեմբեր, 2014թ.Ապրիլ, 2015թ.Ապրիլ, պրոֆ. Քր. Բրեգերի մասնակցությամբ  (Ցյուրիխ ք. Համալսարանական Մանկական հիվանդանոցի, Գաստրոէնտերոլոգիական և Սնուցաբանական բաժանմունքի ղեկավար, Շվեյցարիա):  

6. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Միջազգային Հայ - Շվեյցարական գաստրոէնտերոլոգիական  վարպետության  դասընթաց ՝ 2016թ. Ապրիլ ,Վերին էնդոսկոպիան մանկական գաստրոէնտերոլոգիայումե , պրոֆ.Ք.Բրեգերի մասնակցությամբ 

7. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Հայ-Ավստրիական Սատելիտային սիմպոզիում՝  2016թ. Հոկտեմբեր, ,Ընդհանուր մանկաբուժություն և մանկական գաստրոէնտերոլոգիաե  պրոֆ. Ա.Ք. Հաուերի և պրոֆ.Ռ. Կերբլի (Ավստրիա) մասնակցությամբ: 

8. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և Միջազգային Հայ - Շվեյցարական գաստրոէնտերոլոգիական վարպետության դասընթաց `2017թ. Ապրիլ ,Ստորին էնդոսկոպիան մանկական գաստրոէնտերոլոգիայումե (1 շաբաթ), պրոֆ. Ք. Բրեգերի մասնակցությամբ 

9. Հայաստանի Մանկաբույժների Ասոցիացիա, «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ և ESPGHAN հետ համատեղ 2018թ European Eastern Summer School, Եվրոպական Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական, հեպատոլոգիական և նուտրցիոլոգիական միություն միջազգային Արևելյան Ամառային Դպրոց 

10. Հեպատոլոգիայի և Լյարդի տրանսպլանտացիայի հարցեր. «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ նախաձեռնությամբ ՝ միջազգային սիմպոզիումների կազմակերպման, հիվանդների քննարկման և ընտրություն գործընթացում մասնակցութուն  / Բելոռուսի, Ռուսատանի դաշնության, Բելգիայի գործընկերների հետ համատեղ/ 2018, 2019թթ 
11. Մասնակցութուն Հայաստանում երեխաների շրջանում  լյարդի փոխպատվաստման իրականացման և հետվիրահատական վարմանը՝ 2019թ, 2020, 2021  թթ

 Արտագնա կանոնավոր այցեր ՀՀ մարզերը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն` դասախոսություններ բուժանձնակազմի համար, գաստրոէնտերոլոգիական  և լյարդաբանական  հիվանդների զննումներ`եբաց դռների օրերե

Դասախոսություններ և գաստրոէնտերոլոգիական  և լյարդաբանական  հիվանդների դեպքերի շարունակական ինտերակտիվ քննարկումներ Հայաստանի մանկաբույժների ասոցիացիայի դպրոցների և  կոնֆերանսների և ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատորների դասընթացների շրջանակներում: 

 

 • Գիտական գործունեություն 

1. Գիտական թեզերի պաշտպանություն 
 ,Ստամոքսի և 12-մատնյա աղու H. pylori համակցված գաստրոդուոդենալ հիվանդության ժամանակ հակաբիոտիկների հանդեպ կայունության հետազոտումե, կատարող`Տ.Մ. Շահինյան (ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոնի ասիստենտ), հաստատված գիտական թեզի-ատենախոսության հավաքնորդ: Պաշտպանությունը պլանավորված է 2021թ:  Աշխատանքը իրականացվում է Հայ-Շվեյցարական համագործակցության շրջանակում: Գիտական ղեկավարներ`պրոֆ.Գ. Ամարյան /ՀՀ/, պրոֆ.Ք.Բրեգեր /Շվեյցարիա, Ցյուրիխ ք. Համալսարանական Մանկական հիվանդանոցի Գաստրոէնտերոլոգիական ծառայության ղեկավար/: Աշխատանքը ընթացիք 3 անգամ պարգևատրվել է միջազգային գրանտերով:
2.  Գիտական հետազոտություններ
,Աղիների բորբոքային հիվանդությունների և պարբերական հիվանդության համակցված ձևերի ուսումնասիրումե  պատասխանատու կատարող` Գ.Գ.Ամարյան (ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոնի  պրոֆեսոր):  Աշխատանքը իրականացվում է  պրոֆ. Ք. Բրեգերի մասնակցությամբ: 
3    Մասնակցություն  միջազգային գաստրոէնտերոլոգիական և լյարդաբանական  կոնֆերանսներին և կոնգրեսներին  /ESPGHAN, UEG/   ելույթների և/կամ պաստառների ձևով:  
4    Գիտական հոդվածների, աբստրակտների շարունակական հրապարակում:
 

                                                  Գիտահետազոտական ծրագրեր
  Հայաստանում  Ցելիակիա հիվանդության  տարածվածությունը և կլինիկական առանձնահատկությունները երեխաների շրջանում