Ախտորոշիչ հետազոտություններ
Ախտորոշիչ հետազոտություններ

Էպիլեպսիայի ծրագիրը առաջարկում է հետևյալ հետազոտությունները․

 • Վիդեո-էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա

Մենք իրականացնում ենք բազային և երկարատև վիդեո-ԷԷԳ հետազոտություններ նորագույն սարքավորումներով ամբուլատոր պայմաններում։ Վերջին սերնդի սարքավորումները հնարավորություն են տալիս ավելի ճշգրիտ ախտորոշել էպիլեպսիայի տեսակը։

 • Երկարաժամկետ վիդեո-ԷԷԳ մոնիտորինգ

Վիդեո-ԷԷԳ մոնիտորինգն իրականացվում է հիվանդանոցային պայմաններում՝ մասնագիտացված բուժանձնակազմի հսկողության ներքո։ Վիդեո-ԷԷԳ մոնիտորինգի միջոցով գնահատվում և բուժվում են էպիլեպսիայի ծանր տեսակները։ Երկարաժամկետ հետազոտության տևողությունը կազմում է 24-ից մինչև 96 ժամ։

Հիվանդանոցային հետազոտությունը անհրաժեշտ է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս

 • որոշել նոպաների տեսակը, եթե դրանք էպիլեպտիկ բնույթ են կրում
 • բացահայտել, կա արդյոք վիրահատական միջամտության անհրաժեշտություն, ինպես նաև պարզել նոպաների առաջացման պատճառը վիրահատությունից առաջ
 • փոխել դեղորայքը՝  առավելագույն անվտանգ պայմաններում

Մեզ մոտ նաև հետազոտվում և բուժվում են անձինք ոչ էպիլեպտիկ ցնցումներով, նոր ձեռք բերած ցնցումներով, սրտի ռիթմի խանգարումների հետ կապված էպիզոդներով և այլն։

 • Նեյրոսոնոգրաֆիա (ՆՍԳ)

​​​Գլխուղեղի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը տեղեկություն է տալիս գլխուղեղի և ողնուղեղային հեղուկի մասին։ Քանի որ ուլտրաձայնային ալիքների դժվարությամբ են թափանցում ոսկրերի միջով, այս հետազոտությունը ավելի հաճախ կատարվում է կրծքի հասակի երեխաների մոտ, որոնց գանգոսկրերը դեռ փակ չեն։ Չոսկրացած տարածությունները ձևավորում են “պատուհան”, որով, հատուկ հաղորդիչ գել և ուլտրաձայնային սենսորի միջոցով, ճառագայթները հեշտությամբ թափանցում են դեպի ուղեղ։

Նեյրոսոնոգրաֆիան կիրառվում է հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշման մեջ.

 • Հիդրոցեֆալիա կամ փորոքների լայնացում, ինչն էլ կարող է տարբեր առաջացման պատճառներ ունենալ
 • Ներգանգային կամ ներփորոքային արյունազեղում
 • Հարփորոքային սպիտակ նյութի ախտահարում
 • Բնածին արատների հայտնաբերում
 • Ինֆեկցիայի և ուռուցքների հայտնաբերում
 • Գլխի Համակարգչային Տոմոգրաֆիա (ՀՏ)

ՀՏ-ն ախտորոշիչ հետազոտություն է, որի օգնությամբ ստացվում են գանգի, գլխուղեղի, ոսկրային ծոցերի, փորոքների և ակնակապիճների պատկերներ։ Հետազոտության տևողությունը կազմում է 15 րոպե, այն կարող է կատարվել նաև առանց անզգայացման։ Սովորաբար այս սկզբից կատարվում է առանց կոնտրաստ նյութի և ապա նոր՝ կոնտրաստ նյութով։

ՀՏ օգտագործվում է հետևյալ հիվանդությունները ախտորոշելու համար.

 • Գանգի ոսկրերի տարբեր անոմալիաներ
 • Արտերիովենոզ մալֆորմացիաներ կամ ուղեղի անոմալ անոթներ
 • Ուղեղի ատրոֆիա
 • Բնածին արատներ
 • Ուղեղի անևրիզմ
 • Արյունազեղում
 • Ինֆեկցիաներ կամ այտուց
 • Գլխի, դիմային կամ գանգի վնասվածքներ
 • Արյան շրջանառության սուր խանգարումներ
 • Ուռուցքներ

Մենք սերտորեն համագործակցում ենք այլ հաստատությունների հետ Մագնիսային Ռեզոնանսային Տոմոգրաֆիա կատարելու համար։
 

Ինչ սպասել մեզ մոտ գտնվելու ընթացքում

 • Էլեկտրոդները ամրացվում են գլխամաշկին հատուկ կպչուն նյութի օգնությամբ, ուստի մազերը պետք է լինեն մաքուր
 • Կպչուն նյութը այնքան ամուր է, որ թույլ է տալիս հիվանդին անհրաժեշտության դեպքում վերկենալ մահճակալից առանց էլեկտրոդները հանելու
 • Մենք կարող ենք խնդրել հիվանդին արթուն մնալ գիշերվա ընթացքում՝ ցնցումները դրդելու կամ հաճախացնելու նպատակով
 • Թեստավորման ընթացքում հիվանդը պետք է մնա պառկած՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ինչպես նաև նոպաները տեսանկարահանելու համար
 • Մինջև հոսպիտալիզացումը կամ նրա ընթացքում բժիշկը կարող է պակասեցնել դեղերը կամ դեղաչափերը՝ նոպաներ հրահելու նպատակով /հիվանդը կամ նրա բարեկամը նախապես ստորագրում են համաձայնության փաստաթուղթ/
 • Մեր հիվանդասենյակները հարմարեցված են նաև ընտանիքի անդամների կամ խնամողի համար։ Դա առավելություն է նաև այն տեսանկյունից, որ բժիշկը կարող է լրացուցիչ տեղեկություն ստանալ նոպաների մասին։

 Ինչպես պատրաստվել հոսպիտալիզացմանը

 • Մազերը պետք է լինեն մաքուր, առանց որևէ խնամքի միջոցների, չհյուսված, առանց լրացուցիչ շինյոնների, որպեսզի էլեկտրոդները լավ ամրանան գլխի մաշկին
 • Հիվանդը պալատում կարող է կրել իր հագուստը, բայց այն պարտադիր պետք է լինի բամբակյա, կոճակներով կամ շղթայով
 • Հիվանդին տեղադրվում է ներերակային կատետեր, որի միջոցով հրատապ դեպքերում հնարավոր է դառնում դեղորայքի արագ ներմուծումը։