Համագործակցություն
Համագործակցություն
  • Անտվերպենի համալսարանական կլինիկա, Բելգիա
  • Ցյուրիխի համալսարանական կլինիկա, Շվեյցարիա
  • Ցյուրիխի համալսարանական մանկական կլինիկա, Շվեյցարիա
  • Լոնդոնի Գայզ հոսպիտալ /London Guy's Hospital/