Վիրահատական միջամտություններ
Վիրահատական միջամտություններ

Վիրահատական միջամտություններ են իրականցվում բնածին արատների, ձեռքբերովի օրթոպեդիկ խնդիրների ժամանակ:

Մեծածավալ գործունեություն է իրականցվում նյարդաօրթոպեդիայի բնագավառում, որի շրջանակում բուժվում են մանկական ուղեղային կաթվածով և այլ նյարդաօրթոպեդիկ խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ինչպես` օրինակ, ողնուղեղային ճողվածքներով պացինետները և այլն: Արաբկիր ԲՀ-ում բուժվող երեխաների շրջանում բավականին շատ են որևէ համախտանիշով տառապող երեխաները, որոնց մեջ մեծ տեղ են գրավում օրթոպեդիկ խնդիրները: