Մասնագիտական ոլորտներ
Մասնագիտական ոլորտներ
  •     Շաքարային դիաբետ,
  •     Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (հիպոթիրեոզ, հիպերթիրեոզ, աուտոիմուն թիրեոիդիտ),
  •     Հարվահանաձև գեղձերի հիվանդություններ,
  •     Հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի հիվանդություններ (ոչ շաքարային դիաբետ, հիպոֆիզարնանիզմ և այլն),
  •    Մակերիկամների հիվանդություններ (ադրենոգենիտալ համախտանիշ, Ադիսոնի հիվանդություն և այլն),
  •     Սեռական գեղձերի հիվանդություններ` կրիպտորխիզմ և առաջնային և երկրորդային հիպոգոնադիզմ,
  •     Ճարպակալում,
  •     Այլ էնդոկրինոլոգիական խնդիրներ:
Տեսակներ
Դիսպանսեր