Դիսպանսեր
Դիսպանսեր

 «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի սուրդոլոգիական դիսպանսերը Հայաստանի Հանրապետությանում միակն է, ուր սենսոնևրալ ծանրալսություն ունեցող մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաները ստանում են համապարփակ դիսպանսեր ծառայություններ.

  • լսողության հետազոտություն,
  • լսողական սարքերի հատկացում,
  • լսողական սարքերի հարմարեցում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում,
  • մինչև 6 տարեկան երեխաների խոսքի թերապիա,
  • մինչև 6 տարեկան երեխաների պարի և ռիթմիկայի դասընթացներ,
  • հոգեբանական խորհրդատվություն,
  • սոցիալական խորհրդատվություն,
  • համակարգչային դասընթացներ:
Տեսակներ
Դիսպանսեր