• Նորածիններ- շարժողական ոլորտի հապաղումներով կամ հնարավոր զարգացման գլոբալ հապաղումներով, ՄՈՒՊ-ի կասկածով
  • Փոքր տարիքի երեխաներ - շարժողական, խոսքի, սոցիալական ոլորտների զարգացման հապաղումներով, ներառյալ՝ աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումներով կամ ՄՈՒՊ-ով, վարքային, քնի, կերակրման խանգարումներով
  • Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաներ- սովորելու դժվարություններով, զարգացման-վարքային խնդիրներով, ուշադրության կենտրոնացման, քնի խանգարումներով, մտավոր խնդիրներով, ՄՈՒՊ-ով, աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումներով, տագնապային վիճակներով։
  • Մտավոր զարգացման և ադապտիվ ֆունկցիաների գնահատում- Ցյուրիխյան խաղային վարքագիծ, Bayley III Screening Test, SON R Nonverbal Intelligence Test, Kaufman Assesment Battery for Children (KABC), Wechsler Intelligence Scale for Children, Adaptive Behaviour (ABAS II), Vineland II adaptive behavior scales
  • Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումների գնահատում- Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) II
  • էպիլեպսիայով հիվանդների հիշողության և գործադիր ֆունկցիաների գնահատում վիրահատությունից առաջ և հետո - Montreal Cognitive Test (MoCa), Beck Depression Inventory, Children`s Memory Scale (CMS), Grober &Buschke Verbal Memory Test, Boston Memory Test, Rey-Osterrieth complex figure test  

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել