2003թ.–ից ի վեր ԵԴԱԻ-ն համագործակցում է հետևյալ կառույցների հետ.

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, տեղական առողջապահական կառույցներ և բուժհաստատություններ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (UNICEF), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (UNFPA), Առաքելություն Արևելք Հայաստան, Վորլդ Վիժն Հայասատան, Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ, Հայ օգնության ֆոնդ, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր (UNAIDS), Միավորված ազգերի Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն (ԿՏՏԻ ՅՈՒՆԵՍԿՕ), առողջապահության ոլորտում գործող այլ տեղական և միջազգային կազմակերպություններ:

 

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել