«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ նյարդաբանական բաժանմունքն իրականացնում է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային մասնագիտական ախտորոշիչ հետազոտություններ և բուժում նյարդաբանական խանգարումներ ունեցող երեխաների և դեռահասնների համար։ Իրականացվում է նաև նյարդաբանական խնդիրներ ունեցող անձանց վերականգնողական բուժում, ինչպես նաև հոգեբանասոցիալական խորհրդատվություն։

 

                    

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել