Մեր թիմը համալրված է նյարդաբաններով, ովքեր մասնագիտանում և վերապատրաստվում են արտերկրում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում մեր գործունեությունը էապես ընդլայնվել է, և ներկայումս մենք սերտորեն համագործակցում ենք նյարդաբանության, էպիլեպտոլոգիայի և նյարդավիրաբուժության արտերկրյա աշխարհռչակ փորձագետների հետ։

          Մեր ամենօրյա գործունեության մասն են կազմում բարդ կլինիկական դեպքերի ամենշաբաթյա ներկայացումը, դիագնոստիկ տվյալների մանրակրկիտ գնահատումը, դիագնոստիկայի և թերապիայի լայնածավալ քննարկումները

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել