• Քրոնիկ երիկամային հիվանդությամբ հիվանդների հսկողություն և նախապատրաստում ծրագրային հեմոդիալիզի իրականացման համար
  •  Քրոնիկ ծրագրային հեմոդիալիզ
  •  Քրոնիկ հեմոդիալիզ` վճարովի հիմունքներով
  •  Սուր հեմոդիալիզի իրականացում
  •  Պլազմաֆերեզ
  •  Հիվանդների հետազոտություն և նախապատրաստում երիկամի փոխպատվաստման համար
  •  Երիկամի ազգակից դոնորների հետազոտություն և նախապատրաստում
  •  Երիկամ փոխպատվաստված հիվանդների հետվիրահատական ստացիոնար նեֆրոլոգիական հսկողություն
  •  Երիկամ փոխպատվաստված հիվանդների դիսպանսեր հսկողություն

Հեմոդիալիզի բաժանմունքը սերտ համագործակցում է հիվանդանոցում գործող հոգեբանասոցիալական ծառայության և հիվանդանոցային դպրոցի հետ:

Բաժանմունքում կազմակերպվում են բազմաթիվ ուսուցողական միջոցառումներ` բուժանձնակազմի կրթական մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն`

Բաժանմունքում առկա են հեմոդիալիզի 4 սրահներ` երեք փոքր սրահներ (4 հեմոդիալիզի տեղ) և մեկ մեծ սրահ (7 հեմոդիալիզի տեղ):

Հեմոդիալիզի ապարատները` Fresenius 4008 E և Fresenius 4008 F:

Հեմոդիալիզի սեանսներն իրականացվում են երկու հերթափոխով` առավոտյան 8.30-ից և 11.30-ից:

Բաժանմունքում գործում է ջրի մաքրման 2 համակարգ` Fresenius և Gambro:

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել