•  Անտվերպենի համալսարանական կլինիկա, Բելգիա
  •  Ցյուրիխի համալսարանական կլինիկա, Շվեյցարիա
  •  Ցյուրիխի համալսարանական մանկական կլինիկա, Շվեյցարիա

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել