2008 թ-ից, ՀՀ  առողջապահության նախարարությունում հաստատված ծրագրի համաձայն, մեր կենտրոնը «Էրեբունի» ԲՀ-ի հետ համատեղ իրականացնում է լսողության նորածնային սկրինինգ ՀՀ ամբողջ տարածքով:

          Սուրդոլոգիական ծառայության մասնագետները կանոնավոր կերպով մասնակցում են Հայաստանում և եվրոպական  տարբեր երկրներում կազմակերպվող փորձի փոխանակման և վերապատրաստման միջազգային դասընթացներին` վերջին զարգացումներին տեղեկանալու և նորամուծությունները  յուրացնելու  նպատակով:

          Սուրդոլոգիական ծառայությունում իրականցնում են նաև գիտական հետազոտություններ լսողության խանգարումների վաղ ախտորոշման, ադեկվատ լսողապրոթեզավորման և լսողական ընկալման գնահատման  ոլորտներում:

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել