• Շաքարային դիաբետ,
  • Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (հիպոթիրեոզ, հիպերթիրեոզ, աուտոիմուն թիրեոիդիտ),
  • Հարվահանաձև գեղձերի հիվանդություններ,
  • Հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի հիվանդություններ (ոչ շաքարային դիաբետ, հիպոֆիզարնանիզմ և այլն),
  • Մակերիկամների հիվանդություններ (ադրենոգենիտալ համախտանիշ, Ադիսոնի հիվանդություն և այլն),
  • Սեռական գեղձերի հիվանդություններ` կրիպտորխիզմ և առաջնային և երկրորդային հիպոգոնադիզմ,
  • Ճարպակալում,
  • Այլ էնդոկրինոլոգիական խնդիրներ:

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել