«ՍԵՄՌԱ» հիմնադրամ, Շվեյցարիա
ՆԱՖ ասոցիացիա, Բելգիա
Անմիջական օգնություն ընկերակցություն, Շվեյցարիա
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել