Բաժանմունքը հագեցված է անեսթեզիոլոգիական և ինտենսիվ թերապիայի ժամանակակից սարքավորումներով: Ինտենսիվ թերապիայի ոլորտում որակյալ բուժօգնություն տրամադրելու համար առկա են`

 • արհեստական շնչառության ապահովման նորագույն էքսպերտային դասի սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կիրառելու տարատեսակ ռեժիմներ և կատարելու շնչառական ֆունկցիայի ծավալուն մոնիթորինգ
 • հիվանդների մոնիթորինգի կենտրոնացված համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ, գրանցել, պահպանել և փոփոխել գործընթացի արդյունքում ստացված ցուցանիշները, կատարել ժամանակակից ինտենսիվ թերապիայում կիրառվող հեմոդինամիկայի, շնչառության ինվազիվ և ոչ ինվազիվ լիարժեք վերահսկողություն՝ կենտրոնական համակարգչի օգնությամբ:
  • Երիկամի և լյարդի փոխպատվաստում
  • Նեյրոանեստեզիայի որոլտ, էպիլեպսիայի վիրահատություն
  • Կատարվում է պեռմանենտ կատետրիզացիայի տեղադրման մոտեցում
  • Մանկական ռեգիոնար անզգայացում
  • Դժվար շնչուղիների կառավարում

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել