Հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի մանկական անեսթեզիոլոգիյաի և ինտենսիվ թերապիայի կլինարդինատուռայի, բժիշկների հետարդինատուրայի վերապատրաստման բազա

ՀՕՖ-ի ծրագրի շրջանակներում  մանկական անեսթեզիոլոգները վերապատրաստվում են Արաբկիր ԲՀ-ում

Մանկական հասակի դժվար շնչուղիների կառավարման ալգորիթմ

Մանկական ռեգիոնառ անեստեզիայի մշակման մոտեցումներ

Զարգացնում ենք պերիֆերիկ նեյռոբլոկները

Կենտրոնական երակային մուտքի առանձնահատկությունները

Մշակվել են հետվիրահատական ցավազրկումները և հետվիրահատական բարդույթների մոտեցումները

Ներոսկրային ինվալիզ մոտեցումները

 

          

          

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել