Մեր գինեկոլոգները կանոնավոր կերպով մասնակցում են կազմակերպվող փորձի փոխանակման և վերապատրաստման դասընթացների` ոլորտի վերջին զարգացումներին տեղեկանալու և նորամուծություններին տիրապետելու նպատակով:

          «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ գինեկոլոգիայի ծառայությունը մասնագիտական խորհրդատվություն է մատուցում նաև մեծահասակներին: Մեր մասնագետներն իրականացնում են կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում` օգտագործելով ախտորոշման և բուժման առաջատար մեթոդները: Կիրառվում են հետևյալ դիագնոստիկ մեթոդները՝ կոլպոսկոպիա, հիստերոսկոպիա, դիագնոստիկ լապարոսկոպիա։

          Կատարվում են լապարատոմիկ և լապարոսկոպիկ վիրահատություններ’ կիստաների հեռացում, վիրահատություններ հավելումների վրա, կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա, արգանդի լապարատոմիկ կամ հեշտոցաին հիստերէկտոմիա, և այլն:

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել