ԵՊԲՀ-ի թիվ 1 Մանկ. Գինեկոլոգիայի ամբիոն, մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունք:

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել