Արաբկիր Բժշկական Կենտրոնի կանոնադրություն          

Արաբկիր Բժշկական Կենտրոնի ներքին կանոնակարգ          

Ազատ խորհրդատվություն

Ծառայությունը իրագործում է հիվանդ երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ամբուլատոր՝ արտահիվանդանոցային սպասարկում:

Ես ուզում եմ քննարկել