Մասնագիտական ոլորտներ
Մասնագիտական ոլորտներ
  •      շաքարային դիաբետ,
  •      վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (հիպոթիրեոզ, հիպերթիրեոզ, աուտոիմուն թիրեոիդիտ),
  •      հարվահանաձև գեղձերի հիվանդություններ,
  •      հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի հիվանդություններ (ոչ շաքարային դիաբետ, հիպոֆիզարնանիզմ և այլն),
  •      մակերիկամների հիվանդություններ (ադրենոգենիտալ համախտանիշ, Ադիսոնի հիվանդություն և այլն),
  •      սեռական գեղձերի հիվանդություններ` կրիպտորխիզմ և առաջնային և երկրորդային հիպոգոնադիզմ,
  •      ճարպակալում,
  •      այլ էնդոկրինոլոգիական խնդիրներ:
Տեսակներ
Դիսպանսեր