Սոցիալական աշխատող
Սոցիալական աշխատող

Բժշկական համալիրի սոցիալական աշխատողը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

«Վատ լսող երեխաների վերականգնողական կենտրոնի» փոքրիկ շահառուների  լսողական սարքերի ձեռքբերման հարցերում աջակցություն, ուղղորդում բարեգործական կազմակերպություններ, վերականգնողական ծառայություններ, սպորտային, ձեռքի աշխատանքների խմբակներ:
Կրթության հարցերի կազմակերպում՝ ներառական հաստատություններում:
Ծնողների հետ իրազեկմանն ուղղված անհատական և խմբային սեմինարներ, գրականության տրամադրում
Հիվանդանոցի շահառուների  սոցիալական  տարբեր կարիքների (հագուստի, սննդի, տրանսպորտի, ,Փարոսե նպաստի, թոշակավորման, զբաղվածության և այլն) կարիքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և ներկայացում, ուղղորդում համապատասխան կառույցներին/տեղական և միջազգային  Հկ-ներ, պետական և ոչ պետական ծառայութուններ,  բարեգործական հիմնադրամներ, իրավապաշտպան կառույցներ և այլն)` շահառուի  մոտ  հիմնախնդիրների լուծման նպատակով:
Անհատական և ընտանեկան սոցիալական խորհրդատվություն: