Գործունեությունը
Գործունեությունը

Քանի որ ուրոլոգիական և վիրաբուժական խնդիրների լուծումը հաճախ ներառում է հոգեբանական, դեղորայքային և վիրաբուժական աշխատանքներ, համալիրում մենք լայնորեն կիրառում ենք հետևյալ հինգ բուժական միջոցները.

  • զրույց և խորհրդատվություն` փոխադարձ լիակատար վստահության մթնոլորտում,
  • դեղորայքային բուժում,
  • բաց եղանակով կատարվող վիրահատություններ,
  • էնդոսկոպիկ եղանակով ախտորոշում և վիրահատություններ,
  • լապարոսկոպիկ եղանակով ախտորոշում և վիրահատություններ:

Համալիրում աշխատող փորձառու ուրոլոգները հմտորեն կիրառում են այս եղանակները թե’ առանձին,թե’ դրանք զուգորդելով` ըստ այցելուի կարիքների և խնդիրների: Նման մոտեցման շնորհիվ ապահովվում է բուժման հնարավոր լավագույն արդյունքը, հետևաբար` առողջության առավել վերականգնումն ու  պահպանումը: «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ում Ձեզ կառաջարկվի ճիշտ այն բուժումը, որն անհրաժեշտ է լավագույն արդյունքն ապահովելու համար Ձեր խնդրի դեպքում: 
«Արաբկիր» Բժշկական Համալիրի մասնագետները լայնորեն կիրառում են բժշկության խոշորագույն նվաճումներից մեկը` լապարոսկոպիան միզասեռական համակարգի մի շարք հիվանդությունների բուժման համար` ցանկացած չափի և քանակության միա/երկկողմանի երիկամային կիստաներ, երիկամի հեռացում, երիկամի մասնահատում, քարերի հեռացում երիկամից, միզածորանից, միզապարկից, մակերիկամի հեռացում, շագանակագեղձի հեռացում չարորակ ուռուցքի հետևանքով (այսպես կոչված ռադիկալ պրոստատէկտոմիա) և այլն: Լապարոսկոպիայի առավելություններն են` վերքի շատ փոքր չափերը, շատ կարճ հոսպիտալիզացիա, ներհիվանդանոցային խնամք գրեթե չի պահանջվում, շատ արագ վերականգնումը և վերադարձը նորմալ գործունեությանը զուգակցվում են բաց վիրահատությունների առավելությունների հետ (խնդրի միանվագ և լիակատար լուծում, օրգանի և նրա վիճակի մանրամասն գնահատական, հետազոտություններով չհայտնաբերված խնդիրների բացահայտում և անմիջական լուծում, և այլն): Լապարոսկոպիան բժշկագիտության վերջին նվաճումներից մեկն է, որի ժամանակ վիրահատությունները կատարվում են երկու կամ երեք աննշան կտրվածքների միջով օրգանիզմի ներքին միջավայր մտցրած գործիքների և տեսախցիկի օգնությամբ:
Անշուշտ, այսօր լավագույնը համարվող բուժման այլ եղանակները նույնպես կիրառվում են «Արաբկիր» Բժշկական Համալիրում, ինչպիսին է, օրինակ, շագանակագեղձի ադենոմայի կապակցությամբ կատարվող ներմիզուկային մասնահատումը կամ  հետին միզուկի կափյուրների ներմիզուկային հատումը (ռուսերեն` ТУР), ինչպես նաև այլ էնդոսկոպիկ միջամտությունները:
Այսպիսով, մեր գործունեության շրջանակներում կիրառվող ժամանակակից մոտեցումները, բացառիկ ուշադրությունը հիվանդի և նրա կարիքների նկատմամբ, բուժման բոլոր հնարավոր տարբերակների լայն կիրառումը գրավիչ են դարձնում «Արաբկիր» Բժշկական Համալիրը ինչպես հայաստանցիների, այնպես էլ մեր հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող հիվանդների համար: