Ինչպես գրանցվել
Ինչպես գրանցվել

Մեր կլինիկա այցելելու համար բոլոր հիվանդներին անհրաժեշտ է  ձեռք բերել նախնական պայմանավորվածություն, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերը.

  • Տեղեկություն բժիշկների համար. հիվանդին ուղեգրելու համար խնդրում ենք ձեռք բերել նախնական պայմանավորվածություն հետևյալ հեռախոսահամարով. 060 400 300 և ներքին` 22 21:
  • Տեղեկություն հիվանդների համար. արտահիվանդանոցային այցելության համար խնդրում ենք ձեռք բերել նախնական պայմանավորվածություն հետևյալ հեռախոսահամարով` 060 400 300 և ներքին` 22 21 կամ անմիջապես դիմել «Արաբկիր Պլյուս» մասնաշենքի նյարդաբանության արտահիվանդանոցային մասի գրանցման սեղան 
  • Հրատապ խնդրի դեպքում դիմել Անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք