Հիվանդությունների ցանկ, որոնց դեպքում պետք է դիմել մաշկաբանի
 •  Ատոպիկ մաշկաբորբ, էկզեմա և մաշկաբորբերի այլ տեսակներ՝ կոնտակտային , իրիտանտ, սեբորեիկ և այլն
 • Պսորիազ
 • Նորածնային անցողիկ ցանավորումներ
 • Ժառանգական հիվանդություններ՝ գենոդերմատոզներ-բնածին իխթիոզ, բուլյոզ էպիդերմոլիզ և այլն
 • Ակնե, ռոզացեա, ակնեանման մաշկաբորբեր
 • Բշտային մաշկախտեր
 • Անոթային գոյացություններ՝ ինֆանտիլ հեմանգիոմա և անոթային մալֆորմացիաներ
 • Տարատեսակ որքիններ
 • Մաշկի բարորակ նորագոյացություններ
 • Պիգմենտային նևուսներ
 • Պիգմենտացիայի խանգարումներ՝ հիպոպիգմենտացիա, հիպերպիգմենտացիա
 • Վիտիլիգո
 • Մազաթափության տարբեր տեսակներ՝ օջախային , անդրոգենետիկ և այլն
 • Մազերի բնածին անոմալիաներ
 • Եղունգների ախտահորումներ
 • Վարակային հիվանդություններ

Վիրուսային՝ գորտնուկներ, հպավարակիչ մոլյուսկ, հասարակ և գոտևորող հերպես, վիրուսային էկզանթեմաներ

Բակտերիալ՝ ստրեպտոստաֆիլոդերմիաներ, իմպետիգո, և այլն

Սնկային՝ հարթ մաշկի, գլխամաշկի, եղունգների, լորձաթաղանթների ախտահարում:

Պարազիտար՝ քոս, այլ միջատների խայթոց